spot_img
spot_img
spot_img
14 C
İstanbul
Cuma, Mayıs 24, 2024
spot_img

İşte KOBİ’lerin ekonomiye katkısı

İSTANBUL – TÜİK, \”Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri\”ni yayınladı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, istihdamın yüzde 75,8’ini, maaş ve ücretlerin yüzde 54,5’ini, cironun yüzde 63,3’ünü, faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 54,2’sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,2’sini oluşturdu.

Toptan ve Perakende Ticaret, Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı faaliyetindeki KOBİ’lerde istihdam payı yüzde 29,5, maaş ve ücret payı yüzde 24, ciro payı yüzde 53,8, faktör maliyetiyle katma değer payı yüzde 27,2, maddi mallara ilişkin brüt yatırım payı ise yüzde 23,2 olarak gerçekleşti.

KOBİ’ler ihracatın yüzde 59,2’sini gerçekleştirdi

İhracatta 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 40,7 oldu.
Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 35’i sanayi, yüzde 60,4’ü ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından yapıldı.

KOBİ’lerin 2013 yılında ithalattaki payı yüzde 39,9 oldu

İthalatta 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250+ kişi çalışan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 60,1 oldu.
Girişimin ana faaliyetine göre KOBİ’lerin ithalatının yüzde 34,9’u sanayi, yüzde 55,9’u ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ’ler ihracatının yüzde 45,9’unu Avrupa ülkelerine yaptı

Ülke gruplarına göre 2013 yılında dış ticaret incelendiğinde, KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatın yüzde 45,9’u Avrupa ülkelerine, yüzde 38,7’si Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ’ler ithalatının yüzde 51,4’ünü Avrupa ülkelerinden, yüzde 38,9’unu Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ’lerin ihracatının yüzde 91,5’ini imalat sanayi ürünleri oluşturdu

KOBİ’lerin ihracatı içinde giyim eşyası sektörünün payı yüzde 14,5, “ana metaller” in payı yüzde 12,1 ve “tekstil ürünleri”nin payı yüzde 10,3 oldu. KOBİ’lerin ithalatında ise öne çıkan sektörler “kimyasallar ve kimyasal ürünler” (yüzde 15,6), “ana metaller” (yüzde 14,8) ve “başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar” (yüzde 12,7) oldu.

Yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 48 oldu

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 48,5’i yenilik faaliyetinde bulundu. Çalışan sayısı 10-249 olan KOBİ’lerde ise bu oran yüzde 48.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre 10-49 çalışanı olan KOBİ’lerin yüzde 46,5’i, 50-249 çalışanı olan KOBİ’lerin ise yüzde 56,1’i yenilik faaliyetinde bulundu.

Sanayi sektöründe yenilikçi KOBİ’lerin oranı yüzde 49 iken, bu oran hizmet sektöründeki KOBİ’lerde yüzde 46,8.

KOBİ’lerin yüzde 26,3’ü ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde bulundu

KOBİ’lerin yüzde 26,3’ü 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde ürün ve/veya süreç yeniliği faaliyetinde (devam eden ve sonuçsuz kalan yenilik faaliyetleri de dahil) bulundu. Aynı dönem içerisinde yenilik faaliyeti devam eden KOBİ’lerin oranı yüzde 13,8, yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan KOBİ’lerin oranı ise yüzde 3,5.

KOBİ’lerin yüzde 43,2’si organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu

KOBİ’lerin yüzde 43,2’si 2010-2012 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği faaliyetinde bulundu. Bu kapsamda KOBİ’lerin yüzde 31,2’si organizasyon yeniliği, yüzde 34,3’ü ise pazarlama yeniliği gerçekleştirdi.

Diğer Yazılar

Son Yazılar