spot_img
spot_img
spot_img
14 C
İstanbul
Cuma, Mayıs 24, 2024
spot_img

İhracatın yarıdan fazlası KOBİ’lerden

ANKARA – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılına ilişkin \”Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri\”ni açıkladı.

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2013 yılında 59 bin 593 girişim ihracat, 65 bin 591 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 59,2’si, ithalatın ise yüzde 39,9’u KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

İhracatta, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,8 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 24,1, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,3, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 40,7 oldu.

İthalatta ise 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 5,7, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,3, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 60,1 oldu.

Dış ticaretin yarısından fazlası sanayiden

Girişimin ana faaliyetine göre, ihracatın yüzde 57’si, ithalatın ise yüzde 51,6’sı sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 39,2, ithalattaki payı ise yüzde 33,3 düzeyinde gerçekleşti.

Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 63,6’sı 250 ve üzerinde kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının yüzde 91,4’ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 73 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın yüzde 66,8’ini 1-249 kişi çalışan KOBİ’ler gerçekleştirdi.

Sanayi sektöründeki girişimlerin ihracatının yüzde 46,5’i AB ülkelerine

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler 2013 yılı ihracatlarının yüzde 46,5’ini AB ülkelerine, yüzde 18,4’ünü Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,7’si sanayi, yüzde 34,3’ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından yapıldı.

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının yüzde 39,4’ünü AB’den, yüzde 18,3’ünü Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 13,7’sini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 40,7 ile AB, yüzde 33,4 ile Diğer Asya ülkeleri, yüzde 11,6 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 58,3’ünü ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 38,3’ünü ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 95,4’ü imalat sanayi ürünleri, yüzde 2,2’si tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının yüzde 49,4’ü sanayi, yüzde 39,6’sı ticaret ve yüzde 11,1’i diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 74,8’ini imalat sanayi ürünleri, yüzde 15,5’ini madencilik ürünleri ve yüzde 3,3’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

İthalatın yüzde 50,5’i ilk 50 girişim tarafından gerçekleştirildi

İhracatın yüzde 43,3’ünü ilk 100 girişim, ithalatın yüzde 50,5’ini ise ilk 50 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 15,9’unu, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 25,7’sini gerçekleştirdi.

Girişimlerin yüzde 44,9’u tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,3’ü iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,3 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 56,3 oldu.

Girişimlerin yüzde 47,4’ü tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 16,6’sı iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2,1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54,2 oldu.

Diğer Yazılar

Son Yazılar