spot_img
spot_img
spot_img
14 C
İstanbul
Cuma, Mayıs 24, 2024
spot_img

FİNANSAL KİRALAMADA KOBİLER LEHİNE DEĞİŞİKLİKLER

TBMM gündeminde bulunan ve önümüzdeki yasama yılında yasalaşması beklenen Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı’nın 33.maddesi ile KOBİ’ler lehine düzenlemeler yapılmaktadır.
Yürürlükte bulunan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre sözleşmenin feshi halinde leasing firması leasing edilen makineleri geri aldığı gibi ödenmeyen kiraların tamamını talep etme hakkı vardı. Buna bir örnek verecek olursak, bir matbaa makinesinin 360.000 €’ya Vadenin 36 ay olduğunu, leasing bedelinin 360.000 € olduğunu ve leasing sözleşmesinin de mülkiyetin devrine yönelik bir sözleşme oluğunu varsayalım. Kiracının aylık ödemeleri 10.000 Euro olsun, 12 ay sonra çeşitli nedenlerle leasing sözleşmesinin sona erdiğini varsayalım. Bu durumda leasing firması matbaa makinesini geri alacağı gibi, geriye kalan 240.000 € içinde icra takibi başlatabilecektir. Sözleşmenin feshi tarihinde leasing sözleşmesinin konusu matbaa makinesinin değerinin 300.000 € olduğunu düşünelim; bu durumda leasing firması hakkaniyet kurallarına aykırı olarak 60.000 € fazla para tahsil etmektedir.
Meclis gündemindeki tasarının 33.maddesine göre sözleşmenin feshi halinde; iade edilen makinenin fesih tarihindeki değeri bakiye borçtan düşülecek, kiracı kalan borcu ödeyecektir. Kiralanan şeyin fesih tarihindeki değeri bakiye kira bedelinden fazla ise kiralayan fazla değeri kiracıya ödeyecektir.
Sözleşmenin feshi ile zarara uğrayan taraf diğer taraftan zararının tazminini talep edebilecektir.
Tasarının kanunlaşmasıyla 10 yıllardan beri sürmekte olan haksız bir uygulama sona erecektir.
Tasarının madde gerekçesinde finansal kiralama kanununun” …….kiralayan lehine yarattığı menfaat dengesizliğinin bertaraf edildiği amaçlanmaktadır.” denmektedir.
Tasarının kanunlaşmasıyla sanayici KOBİ’lerde bir rahatlamanın olacağını beklemekteyiz.
KOBİ’lerin bundan böyle yapacakları leasing sözleşmelerini hukukçuların denetiminde yapmalarını öneriyoruz.
Rahmi Ofluoğlu

Diğer Yazılar

Son Yazılar