spot_img
spot_img
spot_img
17.5 C
İstanbul
Pazartesi, Mayıs 27, 2024
spot_img

Bank Asya’dan KOBİ’lere yüzde 53 destek

2012 yılı sonuna göre toplam aktiflerini yüzde 33 artırarak 28,4 milyar liraya çıkaran Bank Asya, toplanan fonlarını da yüzde 24 artışla 19,5 milyar liraya yükseltti. Özkaynakları yüzde 6 yükselişle 2,5 milyar olan bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,22.

Kârda artış yüzde 4,5

Bankanın nakdi kredileri ise yüzde 30 artışla 21,2 milyar lira oldu. Bu kapsamda KOBİ kredilerini yüzde 53 artırdıklarını belirten Genel Müdür Ahmet Beyaz,  “KOBİ’lere verdiğimiz desteği sürdürüyoruz. Nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığımız destek de 30,4 milyar lira” dedi. Ayrıca banka yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artışla 161 milyon lira net kâra ulaştı.

110 bin katılımcı

Genel Mü­dür Be­yaz, As­ya Emek­li­li­k’­in de gün­den gü­ne bü­yü­dü­ğü­nü ifa­de ede­rek, şun­la­rı söy­le­di: “Ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne ge­çen 1,5 yı­lın ar­dın­dan 110 bin ka­tı­lım­cı­sı sa­yı­sıy­la sek­tör­de 10’un­cu sı­ra­ya yük­sel­di. 2013 yı­lı so­nu­na ka­dar sek­tör­de­ki ye­ri­mi­zi da­ha yu­ka­rı ta­şı­ma­yı he­def­li­yo­ruz.”

Diğer Yazılar

Son Yazılar