spot_img
spot_img
spot_img
14 C
İstanbul
Cuma, Mayıs 24, 2024
spot_img

ANONİM ŞİRKETLER AVANTAJLI DURUMA GELDİ

6762 Sayılı Mülga Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirketlerin kuruluşunda en az 5 kişi zorunluluğu vardı. Yönetim kurulu da en az 3 kişi olmak zorundaydı. Limited şirketler ise 2 kişi ile kurulabiliyordu
Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Anonim şirketlerle ilgili yeni düzenlemelerden ötürü artık Limited Şirketler yerine Anonim Şirketler tercih ediliyor. 6762 Sayılı Mülga Türk Ticaret Kanununa göre Anonim Şirketlerin kuruluşunda en az 5 kişi zorunluluğu vardı. Yönetim kurulu da en az 3 kişi olmak zorundaydı. Limited şirketler ise 2 kişi ile kurulabiliyordu.

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER TEK KİŞİ İLE KURULABİLİYOR.

Tek Kişilik Yönetim Kurulu mümkün.

6102 sayılı Yeni Türk ticaret kanununa göre anonim şirketler tek kişi ile kurulabildiği gibi yönetim kurulu da tek kişiden oluşabiliyor.
İBRA

Yeni TTK ile A.Ş.’ler de ibra olayı da kalktı.

BORÇLARDAN SORUMLULUK

Anonim Şirket ortaklarının şirketin borçlarından dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermaye tutarının ödenmeyen kısmı kadar şirkete karşı sorumludurlar.

YENİ TTK’YA GÖRE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET KIYASLAMASI

ANONİM ŞİRKET

LİMİTED ŞİRKET

1) Tek Kişi İle kurulabiliyor.

1) Tek Kişi İle kurulabiliyor.

2) Yönetim kurulu üyesi olmayan ortağın, şirketten tahsil edileyemeyen vergi ve SSK (4/a) primi borçlarından \”1 kuruş dahi\” sorumluluğu yok.

2) Şirketin vergi ve SSK (4/a) primi borçlarının, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen kısmından \”tüm malvarlığıyla\” sorumlu.

3) Şirket hisselerinin, \”noterden yapılma zorululuğu\” yoktur. Devrin ticaret sicilinde tescil zorululuğu yoktur.

3) Şirket hisseleri sadece \”noterden\” satılabilir.Satışın geçerli olabilmesi içim \”genel kurul onayı\” gerekir. Devrin ticaret siciline tescil gerekiyor.

4) Hamiline hisse senedi çıkarılabilir.

4) Hamiline hisse senedi çıkarılamaz.

5) Şirket sözleşmesi, esas sermayenin yarısını temsil eden ortakların kararı ile değişebilir.

5) Şirket sözleşmesi, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararı ile değişebilir.

LİMİTED ŞİRKETLERİN HİSSE DEVRİ HARCA TABİDİR.

Limited Şirketlerin hisse devri binde 8,25 damga vergisine tabidir.

GELİR VERGİSİ

Limited şirket hisselerinin devrinde damga vergisi ve harçların yanı sıra, devir eden açısından bir de gelir vergisi ödenir.

ANONİM ŞİRKETLER

Limited Şirketlerin Anonim Şirkete dönüşmesi durumunda;

1) Hisse devri anonim şirket “pay senedinin devri” şeklinde olacağı için devir işlemi damga vergisi ve harca tabi değildir. Anonim şirketlerde devir işleminin noterden yapılması gerekmez.
2) Pay senedi veya geçici ilmühaber çıkarılacağı için iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçse dahi gelir vergisi yoktur.

SONUÇ:
Sonuç olarak yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Limited Şirketlerin Anonim Şirkete dönüşmesi cazip hale gelmiştir.

Diğer Yazılar

Son Yazılar